Professional Outsourcing Services

หนึ่งในรูปแบบของการจ้างงานที่ได้รับความนิยมในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก หลายคนรู้จักกันว่าสิ่งนั่นคือ “Outsourcing”หรือที่นิยมเรียกกันว่า “เอาท์ซอร์ส” ในภาษาไทยนั่นเอง ซึ่งเป็นประเภทของการจ้างงานที่ว่าจ้างผู้เเชี่ยวชาญ หรือพนักงานจากผู้ให้บริการด้านเอาท์ซอร์สเพื่อมาทำงานในองค์กร โดยในบทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่า เอาท์ซอร์ส คืออะไร

ติดต่อเรา
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ทำความรู้จัก Outsourcing คืออะไร? พร้อมกับบริการของ APNS

Outsource” หรือ “เอาท์ซอร์ส” เป็นคำเรียกสำหรับบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งให้เข้าไปทำงาน แต่ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท โดยเอาท์ซอร์สมักจะทำงานให้กับบริษัทด้าน IT เพื่อการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ แต่ในปัจจุบันก็มีเอาท์ซอร์สที่ทำงานให้กับองค์กรประเภทอื่นด้วยเช่นกัน (ที่ไม่ใช่ IT) เอาท์ซอร์สจะมีทั้งที่เป็นมืออาชีพ หรือพนักงานในระดับปฏิบัติการทั่วไป และมักจะถูกว่าจ้างเพื่อทำงานในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยรวมขององค์กร ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

Software Development

Outsourcing คืออะไร ประเภท จุดเด่น และข้อควรพิจารณา

อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า Outsourcing นั้นคืออะไรไปบ้างแล้วในส่วนด้านบน ต่อจากนี้จะลงลึกรายละเอียดของประเภท จุดเด่น ข้อควรพิจารณา พร้อมกับบริการของเรา.

ติดต่อเรา

ประเภทของ Outsourcing

ปัจจุบัน Outsource นั้นมีประเภทอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Outsource นั้นได้รับความนิยม เพราะสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ประเภทหลักๆ ที่ได้รับความนิยมของ Outsource นั้น ได้แก่

professional outsourcing

Professional Outsourcing
(Outsource ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ)

it outsourcing

IT Outsourcing
(Outsource สำหรับธุรกิจด้าน IT)

manufacturing outsourcing

Manufacturing Outsourcing
(Outsource ด้านธุรกิจด้านการผลิต)

project outsourcing

Project Outsourcing
(Outsource ด้านโครงการ)

process outsourcing

Process Outsourcing
(Outsource ด้านการจัดการระบบงาน)

operational outsourcing

Operational Outsourcing
(Outsource ด้านการปฏิบัติการ)

แต่หากจะแบ่งแยกประเภทของ Outsourcing แบบคร่าวๆ นั้น
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

ปัจจุบัน Outsource นั้นมีประเภทอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Outsource นั้นได้รับความนิยม เพราะสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ประเภทหลักๆ ที่ได้รับความนิยมของ Outsource นั้น ได้แก่

Software Development

IT Outsourcing (Outsourcing ที่ทำงานในด้าน IT)

Software Development

outsourcing.non-it-outsourcing

Outsourcing

จุดเด่นของ Outsourcing

 • สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้น
 • ลดต้นทุนด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ของพนักงาน (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้าง, เงินเดือน, สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานพึงได้)
 • ช่วยให้องค์กรไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำเพิ่ม
 • ช่วยให้องค์กรสามารถจ้างคนที่เหมาะกับงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
Software Development

ข้อควรพิจารณาของ Outsourcing

 • พนักงานเอาท์ซอร์สจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร
 • บางครั้ง พนักงานเอาท์ซอร์สอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าพนักงานประจำ
 • พนักงานเอาท์ซอร์สต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าใจระบบการทำงานภายในองค์กร
 • อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดระหว่างพนักงานประจำ
Software Development

บริการ Outsourcing ของ APNS

APNS ให้บริการในการแก้ไขปัญหาด้านการว่าจ้างบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่ตรงกับความต้องการ โดยการตรวจสอบหน่วยสรรหาและว่าจ้างในปัจจุบัน ขั้นตอนการทำงาน และระบุจุดที่แตกต่างระหว่างระบบขององค์กรและระบบที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม หลังจากนั้น เราจะช่วยปรับให้วิธีการขององค์กรกรนั้นเข้าใกล้คำว่า “ดีที่สุด” มากยิ่งขึ้น โดยเราให้บริการลูกค้า ในด้านต่างๆ เหล่านี้

 • APNS-permanent การพัฒนาขั้นตอนการว่าจ้าง
 • APNS-permanent การวางแผนพนักงาน
 • APNS-permanent การส่งเสริมทางการตลาด
 • APNS-permanent การวัดมาตรฐานผลงานของ HR (ระยะเวลาในการสรรหาพนักงาน, ค่าใช้จ่าย, คุณภาพพนักงาน, กระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด
 • APNS-permanent คลังข้อมูลพนักงาน (เพื่อประโยชน์ในอนาคต)

เอาท์ซอร์สนั้นถือเป็นช่องทางที่จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานโดยภาพรวมขององค์กร หากคุณกำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาด้านการจ้างงานภายในองค์กรของคุณ แค่เพียงติดต่อมาที่ APNS เพื่อรับบริการ Outsourcing จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ และก้าวข้ามมาเป็นองค์กรคุณในรูปแบบใหม่ที่ดีมากขึ้น

มีคำถามเกี่ยวกับเราหรือไม่?

เราได้ปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อส่งมอบบริการที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้า

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้