เกี่ยวกับเรา

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
About us

บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัด (APNS)

เรามีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ทั้งลูกค้าที่ไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Non-IT) และที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) โดยเราให้บริการจัดหาบุคคลากรที่มีคุณภาพในสายงาน IT เช่น นักพัฒนาซอฟท์แวร์, ผู้ทดสอบโปรแกรม และผู้ดูแลระบบ ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทีมงาน ซี่งโปรเจ็คของลูกค้าสามารถดำเนินงานที่ออฟฟิศของเราหรือของลูกค้าเองก็ได้ นอกจากนี้เรายังมีบุคคลกรที่มากด้วยทักษะคอยให้บริการ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, ผู้ทดสอบซอฟท์แวร์, ผู้ตรวจสอบคุณภาพของซอฟแวร์และนักวิเคระห์ข้อมูล รวมถึงบุคลากรที่มีทักษะในภาษา Java, .Net, Pyhon และระบบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทีมงานของเรายังมีความเชียวชาญและสามารถปรับตัวได้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอีกด้วย เรายังสามารถเชื่อมต่อและร่วมมือกับทีมงานของลูกค้าเพื่อร่วมกันพัฒนาโปรเจ็คเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย เพราะเราเข้าใจว่าการบริหารจัดการบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อความก้าวหน้าขององค์กรเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ เรายังสามารถจัดหาบุคลากรที่ทำหน้าที่ในส่วนโอเปอเรชั่นต่างๆในองค์กรอีกด้วย เช่น นักบัญชี ทรัพยากรบุคคล แอดมินและตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเราจึงเชื่อว่า “การเติบโตอย่างมั่นคง” จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพนักงานมีส่วนร่วม ซึ่งการเติบโตขององค์กรนั้นก็สอดคล้องกับผลงานของพนักงานด้วยเช่นกัน ด้วยมุมมองนี้ ทำให้ บริษัท Advanced Personnel and Solutions มั่นใจว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้คนภายในองค์กรของลูกค้านั้นเราสามารถจัดการได้ และทำให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ธุรกิจหลักขององค์กรได้ และด้วยบริการระดับยอดเยี่ยมของเรา ทั้งระบบการจัดการประสิทธิภาพ, ระบบการวางแผนบุคลากร และอีกมากมาย ทำให้เรามั่นใจว่า “ทุนมนุษย์” ของลูกค้าจะสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการแก้ไขปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

พันธกิจ

เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ที่ให้บริการด้านคำปรึกษาแก่ลูกค้าแบบบูรณาการ

เราคือ

องค์กรของคุณนั้นกำลังวุ่นวายอยู่หรือไม่ คุณรู้สึกท้าทายกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือเปล่า? คุณกำลังเหนื่อยกับการสรรหาพนักงาน หรือรู้สึกว่าการสรรหาพนักงานระดับหัวหน้านั้นยากเกินไป ให้ APNS ช่วยคุณด้วยบริการระดับมืออาชีพในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การให้คำปรึกษาด้านขั้นตอนการว่าจ้าง และการสรรหาบุคลากรระดับบริหาร ติดต่อเราได้เลยที่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้