Blog Details

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Permanent Recruitment คืออะไร?

สำหรับ Permanent Recruitment หรือเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆว่า พนักงานประจำ ซึ่งการเป็นพนักงานประจำคือการทำงานให้องค์กรนั้น ๆ แบบเต็มเวลา ไม่ระบุระยะเวลาจ้างไว้ในสัญญา โดยจะมี Headhunter ทำหน้าที่คอยคัดสรรบุคคลากรเข้ามาสัมภาษณ์ โดยตัว Headhunter จะต้องใช้ทักษะหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งมาและจูงใจให้บุคคลนั้นไปสัมภาษณ์จนได้ และได้งานใหม่ในที่สุด

แล้วบุคคลที่ Headhunter หามานั้นเขาเรียกว่าอะไร? บุคคลที่ Headhunter หามานั้นจะถูกเรียกว่า candidate จากนั้นก็จะส่ง Resume / CV ไปยังบริษัทที่กำลังมีการสรรหาบุคลากร เข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ซึ่ง Headhunter ต้องมีทักษะ มีกึ๋นในการเจรจา ให้ Candidate เกิดความสนใจในตัวบริษัทจนยอมไปสัมภาษณ์

เลือก พนักงานประจำ จาก Headhunter ดีไหม?

ในการหา Permanent Recruitment ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะตัวผู้หางานหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีบริษัทใดบ้างเปิดรับสมัครพนักงานประจำตอนไหนหรือตำแหน่งไหนขาด เพราะการรับสมัครงานแต่ละครั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลก็มีคนรับรู้ไม่เท่ากันบางคนอาจเข้าถึงได้แต่บางคนก็อาจไม่เข้าถึงประกาศรับสมัครงานได้อีกทั้ง ประสิทธิภาพของ Headhunter ในยุคปัจจุบันก็มีความเชี่ยวชาญในการหาคนมากขึ้นจึงทำให้มีการแข่งขันในการคัดสรรบุคคลกับบริษัทอื่นอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งเหตุผลหลักที่เลือกใช้งาน Headhunter นั้นก็คือ

  • มีรายชื่อคนหางานอยู่จำนวนมาก
  • สามารถคัดสรรคนตามคุณสมบัติที่ต้องการได้
  • สามารถคัดกรองประวัติได้เบื้องต้นทำให้ไม่เสียเวลามาก
    ความสะดวกสบาย

ซึ่งสาเหตุหลักๆเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องอาศัย Headhunter ในการคัดเลือกพนักงาน

ซึ่งในการที่ Headhunter จะการคัดกรอง Candidat ส่วนใหญ่ตัว Headhunter ต้องมีความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับแต่ละตำแหน่งงาน เช่น คุณสมบัติที่สำคัญ หน้าที่ความรับผิดชอบ รายได้ หรือสวัสดิการ ถึงแม้ส่วนใหญ่รายละเอียดที่อยู่ในประกาศงานจะถูกเขียนขึ้นจากคนที่มีหน้าที่ดูแลงานในตำแหน่งนั้น ๆ ที่ต้องมีความรู้นอกจากที่กล่าวมาในบางครั้งอาจมีการระบุคุณสมบัติเฉพาะที่นอกเหนือไปจากการทำงานด้วย

ซึ่งคุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนที่สนใจอาชีพนี้

  • ตีความ JD (Job Description)​ ได้มากกว่าที่เขียนบอกเอาไว้
  • มีความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าที่มาจ้างงาน
  • ทักษะในการสังเกตและวิเคราะห์ผู้สมัคร

และหากสามารถคัดกรอง Candidate ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของ Headhunter ในการคัดเลือกบุคลากรในบริษัทชั้นนำ โดยงานของ headhunter แตกต่างจากการจัดหาพนักงานทั่วไปเพราะส่วนใหญ่ พนักงานระดับสูง ผู้บริหารหรือตำแหน่งเฉพาะทาง การพิจารณาเลือกใครสักคนให้แก่บริษัทของลูกค้า

มาถึงตอนนี้ทุกคนคงเริ่มมองหา บริษัทจัดหางาน ซึ่งในประเทศไทย มีหลากหลายบริษัทมีบริการ Permanent Recruitment ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้เลือกว่าจ้างมากมาย ในหลายบริษัทก็มองเห็นถึงประโยชน์ของการเลือกใช้บริการจากบริษัทจัดหางาน เพื่อหาพนักงานที่มีฝีมือและคุณสมบัติต่างๆครบถ้วน รวมทั้งทักษะความเชี่ยวชาญ ถ้าคุณยังมีปัญหาเหล่านี้ บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัด หรือ APNS มีบริการ Permanent Recruitment ซึ่งสามารถบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในทุกๆด้าน ถ้ากำลังคุณมองหา บริษัทจัดหางาน ที่มีบริการ Permanent Recruitment ในราคาไม่แรงแต่เป็นมืออาชีพ บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัดคือหนึ่งในคำตอบที่คุณกำลังมองหา