Blog Details

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

HRM คืออะไร?

HRM ย่อมาจากคำว่า Human Resource Managemen จะเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะประกอบด้วยงานตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มรับคนเข้ามาทำงาน การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน สวัสดิการ ฐานข้อมูลพนักงาน เวลาปฎิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความรักในหมู่พนักงาน ซึ่งก็จะมีความเเตกต่างกับ HRD ซึ่ง HRD ก็คือ การพัฒนาบุคคลที่มีอยู่ในองค์กรให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น โดย จะเน้นเรื่องการฝึกอบรม (Training) เป็นหลักรวมทั้งวางแผนพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ เพื่องานในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่ของ HR

หน้าที่ของHRM มีอะไรบ้าง?

 1. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรในทุกๆ ด้าน จำเป็นต้องใช้พนักงานให้ถูกวิธี ให้เหมาะกับงาน ให้ได้ผลงานมากที่สุด และรักษาคนดีให้อยู่กับธุรกิจมากที่สุด จะเป็นวิธีที่สามารถพัฒนาบุคลากรได้มาก
 2. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
 3. วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 4. สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคล (Recruitment + Selection and Placement) ถือว่าเป็นกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามาในองค์กร (Procurement)
 5. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Human Resource Training and Development)
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal)
 7. จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline)
 9. ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health)
 10. ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation)
 11. รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์

 

HRD หนึ่งในหน้าที่สุดสำคัญของHR

HRM กับ HRD นั้นเเตกต่างกันถึงเเม้สื่อความหมายเหมือนกัน แต่ในความจริงนั้นไม่เหมือนกันความแตกต่างระหว่าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์หมายถึงการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการคนที่ทำงานในองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงฟังก์ชั่นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ตั้งใจจะปรับปรุงประสิทธิภาพของคนที่ทำงานในองค์กร
HRM เป็นหน้าที่ของการจัดการ ในทางกลับกัน HRD ตกอยู่ภายใต้ร่มของ HRM

 1. HRM เป็นฟังก์ชันที่ตอบสนองเนื่องจากพยายามตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในขณะที่ HRD เป็นหน้าที่เชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและคาดการณ์ไว้
 2. HRM เป็นกระบวนการประจำและหน้าที่ของการบริหาร ในทางกลับกัน HRD เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
  วัตถุประสงค์พื้นฐานของ HRM คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน ตรงกันข้ามกับ HRD ซึ่งมุ่งพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคนงานและทั้งองค์กร
 3. HRD เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นองค์กร นั่นคือระบบย่อยของระบบใหญ่ ตรงข้ามกับ HRM ที่มีบทบาทแยกกันในการเล่นซึ่งทำให้เป็นฟังก์ชันอิสระ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับคนเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งองค์กร

HRD และ HRM เป็นแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของ HR จะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ให้ดีว่าอะไรคือความเหมาะสมที่สุดในสภาวะขณะนั้นสำหรับหน่วยงานและองค์กรของตนเอง การทำงานของ HR คือการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นหรือมีกำไรมากขึ้น เป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคลากรเข้ามาทำงานร่วมในองค์กร ซึ่งจะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ HR หรือฝ่ายบุคคลนี่แหละที่เป็นคนคัดกรองเบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น HR ที่ดีมีอะไรบ้าง?

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น
 2. ต้องเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 3. มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าต้อนรับผู้คนอยู่เสมอ
 4. ต้องมีความรอบรู้พอสมควร เนื่องจากต้องคอยตอบคำถามพนักงานและทุกๆ ฝ่ายในองค์กร
 5. ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ
 6. ต้องช่างสังเกต คอยติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ตลอดจนคนในองค์กรด้วย
 7. ต้องมีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ
 8. พูดจาสุภาพ รู้จักกาลเทศะ และมีทักษะในการเจรจา
 9. เป็นผู้ให้คำปรึกษา
 10. เข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม
 11. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ดังนั้นการทำงานในหน้าที่ HR นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นงานที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ต้องสั่งสมประสบการณ์ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากผ่านความยากลำบากในช่วงต้นไปได้ คุณจะกลายเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อพนักงานทุกคนและต่อองค์กรเลยทีเดียว

ถ้าหากคุณต้องการ HR มืออาชีพ เพื่อมาพัฒนาบุคลากร ในองค์กรของคุณนี่คือสิ่งที่ บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัด ( APNS ) สามารถช่วยคุณได้ ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ของเรารู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับบริการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เราสามารถ การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การต้อนรับพนักงาน การพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมทั้ง คอยให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ลองเข้ามาดูที่ บริการ Human Resource Management เพราะ บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัด ( APNS ) ที่นี้ เราสามารถจัดการด้าน “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์” โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และบริการระดับเลิศ ทำให้เราให้บริการที่ดีกว่าและรวดเร็วยิ่งกว่า เพื่อช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรได้ หากคุณกำลังมองหา บริการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในราคาถูกอย่ารอช้าติดต่อมาได้เลยที บริษัท แอดวานซ์ เพอซเนล และ โซลูชั่น จำกัด ( APNS )